مجله نیکزی

کسب و کار

successful entrepreneur

کارآفرین موفق و نگاهی به روحیات او

وارد شدن به حوزه کارآفرینی و تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق کار هر کسی نیست.بسیاری از ما در جستجوی آینده شغلی خود، با واژه کارآفرینی روبرو شده‌ایم.در یک تعریف کلی، کارآفرینی به معنای راه‌اندازی کسب‌وکار، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده است...

بازاریابی و ابعاد گوناگون آن

بازاریابی یک مفهوم چندگانه است؛ و به همین دلیل نیز تعاریف گوناگونی از آن توسط علمای علم مدیریت، نقل شده است. بازاریابی را باید مناسب‌ترین ترجمه برای نسخه لاتین آن یعنی Marketing دانست؛ اما واقعیت آن است که این کلمه قادر به انتقال تمام مفاهیم استخراج...