مجله نیکزی

سلامت

زیم در تلاش است تا مقالاتی با کیفیت بالا و محتوای مناسب در زمینه ی سلامت در اختیار خوانندگان قرار دهد.

مقالات سلامتی زیم در ارتباط با سلامتی، نکاتی پرکاربرد و همچنین آموزش هایی مفید گردآوری شده است.

بارداری، تغذیه پیش از بارداری و در زمان بارداری ، کمک های اولیه ، تغذیه در دوران بلوغ ، تغذیه کودکان ، مراقبت از پوست و موارد دیگر